Internetowa rejestracja do kolejki

W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z rodzajami spraw załatwianymi w ramach danej grupy, po czym wybrać właściwą grupę.

Rezerwacja internetowa jest nie dostępna - do odwołania.

Prawa Jazdy
 1. Wydawanie profilu kandydata na kierowcę
 2. Wydawanie praw jazdy i wtórników praw jazdy
 3. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy
 4. Wydawanie zaświadczeń dotyczących praw jazdy
 5. Wpisywanie do praw jazdy świadectw kwalifikacji
 6. Wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane
 7. Wydawanie skierowań dotyczących praw jazdy
Wyrejestrowanie Pojazdów
 1. Wyrejestrowanie pojazdu
 2. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
 3. Adnotacje (GAZ, HAK, VAT)
 4. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 5. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających : rejestrację pojazdu, wydaną kartę pojazdu
 6. Wydawanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych
Rejestracja Pojazdów
 1. Rejestracja pojazdów
 2. Wtórniki (dowodów rej. kart pojazdu,tablic rejestracyjnych)
 3. Wydawanie tablic czasowych
 4. Wpisywanie i wykreślanie zastawów rejestrowych, właścicieli i współwłaścicieli
 5. Wydawanie decyzji na nabicie numerów i wykonanie tabliczki znamionowej
 6. Wymiana dowodów rejestracyjnych
Wydawanie Stałych Dowodów